Her kan du finde flere informationer om fleksjob-ordningen for virksomheder.

Hvad er fleksjob?
Sygedagpenge – ved fleksjob
Løn og tilskud

Hvad er fleksjob?

I et fleksjob tages der hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset.
Fleksjob skal bevilges af kommunen, der også giver et tilskud som supplement til medarbejderens løn.

En ansættelse i et fleksjob betyder, at der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. Arbejdet tilrettelægges derfor ud fra medarbejderens behov for at blive skånet. Det betyder, at arbejdstempoet og behovet for pauser så vidt muligt bliver tilpasset, det medarbejderen kan klare. Ligesom det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

Arbejdsgiveren betaler løn for den reelle arbejdsindsats, og herudover modtager medarbejderen et tilskud fra kommunen, der afhænger af lønindtægten.

For at kommunen kan bevilge et fleksjob, skal tre betingelser være opfyldt:

  • Man skal være under pensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at ens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat
  • Alle muligheder for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår skal være undersøgt

Se mere om, hvad en fleksjobber kan tilbyde dig i videoen nedenunder 

 

sygedagpenge – ved fleksjob?

Arbejdsgivere skal altid anmelde sygefravær via Virk.dk – uanset om der udbetales løn under fravær eller ej. Information omkring hvorledes fravær indberettes findes på Nemrefusion.dk

Fraværet skal anmeldes senest 5 uger fra 1. fraværsdag.

Afsluttet sygefravær på op til 30 kalenderdage skal anmeldes senest 3 måneder fra første fraværsdag.

Anmeldes fraværet ikke rettidigt bortfalder arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion frem til anmeldelsesdato.

Arbejdsgiver skal udbetale løn under sygefravær til fleksjobberen, hvis det fremgår af overenskomst eller kontrakt, at der skal ydes løn under sygefravær.

Sygedagpengerefusion til arbejdsgiver udregnes automatisk ud fra indberettet løn til e-indkomst.

Uanset, om der udbetales løn eller ej, er arbejdsgiver forpligtet til at anmelde sygefraværet via Virk.dk.

OBS: fleksjobbere ansat FØR 01.01.2013 (gl.ordning) er oftest omfattet af overenskomst og skal som oftest have løn under sygemelding.

Fleksjob EFTER 01.01.2013:

Hvis ansættelsen i fleksjob ophører, stopper sygedagpengene, og fleksjobberen skal søge ledighedsydelse.

Fleksjob FØR 01.01.2013:

Hvis ansættelse i fleksjob ophører, fortsætter udbetaling af sygedagpengene forudsat, at sdp.lovens øvrige betingelser er opfyldt.

Sygemeldte fleksjobbere er omfattet af samme opfølgningsregler som øvrige sygemeldte – herunder udfyldelse af oplysningsskemaet samt evt. ansøgningsskema inden for de angivne frister.

 

Løn og tilskud

Ansatte i et fleksjob får løn for den arbejdsindsats, de reelt yder, og herudover et tilskud, der udbetales af kommunen.

Alle, der er blevet ansat i et fleksjob efter 1. januar 2013, får løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt yder. Det betyder, at ansætter en arbejdsgiver en medarbejder i fleksjob i 20 timer om ugen, og personen har en arbejdsintensitet på 50 procent, så skal arbejdsgiveren betale løn svarende til 10 timer.

Den fleksjobansatte får derudover et tilskud som supplement til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 17.000 kroner før skat om måneden, svarende til 98 procent af den højeste dagpengesats. Størrelsen på tilskuddet fra kommunen afhænger af lønnen.

Hvor mange timer en person kan arbejde i fleksjobbet og personens arbejdsintensitet bliver vurderet af jobcentret, når fleksjobbet bliver oprettet. Vurderingen danner grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, herunder om arbejdstid og aflønning.

Ansat i et nuværende fleksjob før 1. januar 2013