___________________________________________________________

De som ønsker at holde ferie, skal kontakte Sanne Andersen 14 dage før ferien starter.

 

Medbring meget gerne 

din egen bærbare til alle moduler

4.3. Når en borger omfattes af strejke

Kommer der en overenskomstmæssig strejke på en arbejdsplads, kan det få betydning for borgere, der er ansat i et fleksjob. En borger der er ansat i fleksjob omfattes af strejke eller lockout, på lige fod med virksomhedens øvrige ansatte.

Det betyder:

Borgeren får ikke udbetalt løn fra arbejdsgiver.
Borgeren får ikke udbetalt fleksløntilskud fra kommunen.
Borgeren kan være berettiget til konfliktstøtte, hvis han eller hun er medlem af en faglig organisation.

Borgeren kan være berettiget til kontanthjælp. Kontanthjælpen kan være tilbagebetalingspligtig.

 

 

Skal du møde på et hold men er blevet syg

Kontakt da Kari Hybel

Telefon 79 75 54 59 / 20 23 68 60

Husk, at du er forpligtet

til at føre Joblog på Jobnet