VIGTIG INFORMATION FOR AT

DU KAN STARTE I FLEKSJOB

 

• Din arbejdsgiver ansøger i Vitas på Virk.dk om, at du kan blive ansat i fleksjob.
Det kan gøres op til en måned inden ansættelsestidspunktet.

• Hvis din arbejdsgiver har brug for hjælp til ansøgningen, kan din virksomhedskonsulent / beskæftigelsesvejleder kontaktes.
Vi har, i så fald, brug for oplysninger om:
- Dine kontaktoplysninger incl. cpr.nr.
- Arbejdsgivers kontaktoplysninger incl. cvr.nr. og mail adresse
- Ansættelsestidspunkt
- Stillingsbetegnelse og arbejdsopgaver
- Aftalt timetal
- Oplysninger om timeløn, feriepenge og pension

• Du kan ikke starte i fleksjobbet før bevillingen er godkendt i Jobcentret. Du vil få tilsendt en kopi af bevillingen i din digitale postkasse.

Løn på arbejdsplads med overenskomst

På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår (som udgangspunkt) efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob.

Da der kan være områder, der ikke regulerer eller ikke er egnede til at regulere løn og arbejdstid efter de regler, der gælder i den nye fleksjobordning vil overenskomsterne i disse situationer kunne fraviges efter aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver.

Jobcenteret og den overenskomstbærende faglige organisation modtager, efter aftale med borgeren, kopi af aftalen om fleksjob.

Tvister om anvendelsen af overenskomsterne m.v. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling.

 

Løn på arbejdsplads hvor der ikke er overenskomst

På områder, der ikke er dækket af en overenskomst, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem borger og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne dog tage udgangspunkt i overenskomsten på det sammenlignelige område. Det betyder, at parterne ikke nødvendigvis skal følge alle områder i den sammenlignelige overenskomst, men har mulighed for at aftale afvigelser herfra.

Når der er indgået aftale sendes denne til jobcentret.

Er der i aftalen taget udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst får den overenskomstbærende organisation en kopi af aftalen.

Før aftalen kan videregives til den overenskomstbærende faglige organisation skal dette aftales med borgeren, som derfor skal have givet et udtrykkeligt samtykke til, at aftalen kan videregives. Det vil således være op til den enkelte borger at tage beslutning om, hvorvidt han eller hun ønsker at inddrage den overenskomstbærende faglige organisation i sine ansættelsesforhold.

Tvister om borgeren løn- og arbejdsvilkår behandles i det fagretlige system og kan afgøres i Arbejdsretten, når området er dækket af overenskomst, eller hvis der er taget udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, når området ikke er dækket af overenskomst.

Se også byretsdom af 29/5 2019 om fortolkning af beskæftigelsesindsatslovens § 70 e, stk. 4, som regulerer løn- og arbejdsvilkår i fleksjobansættelsen på ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser.

Blanketter

Icon

Skabelon tilmelding til kurser 25.50 KB 160 downloads

...
Icon

Fleksjobbevis Word udgave 3.52 MB 1083 downloads

...
Icon

Ansøgning om hjælpemidler 52.31 KB 503 downloads

...

Tilbud hos anden aktør

Icon

SocialCraft. 1.86 MB 96 downloads

    ...

Pjecer & guider

Icon

Pjece om Ledighedsydelse 96.15 KB 31 downloads

...
Icon

Pjece om ledighedsydelse 714.16 KB 83 downloads

...
Icon

Fleksydelse 26.74 KB 217 downloads

...
Icon

CV-Information 208.67 KB 92 downloads

...

Information om ledighedsydelse & ledighedsydelse under ferie.

blå

BEMÆRK!

For at kunne skrive og redigere i mange af de dokumenter
man kan hente her på siden. Skal du have Adobe reader  installeret på din pc.

Har du ikke det kan du hente det gratis her