VIGTIG INFORMATION FOR AT

DU KAN STARTE I FLEKSJOB

 

• Din arbejdsgiver ansøger i Vitas på Virk.dk om, at du kan blive ansat i fleksjob.
Det kan gøres op til en måned inden ansættelsestidspunktet.

• Hvis din arbejdsgiver har brug for hjælp til ansøgningen, kan din virksomhedskonsulent / beskæftigelsesvejleder kontaktes.
Vi har, i så fald, brug for oplysninger om:
- Dine kontaktoplysninger incl. cpr.nr.
- Arbejdsgivers kontaktoplysninger incl. cvr.nr. og mail adresse
- Ansættelsestidspunkt
- Stillingsbetegnelse og arbejdsopgaver
- Aftalt timetal
- Oplysninger om timeløn, feriepenge og pension

• Du kan ikke starte i fleksjobbet før bevillingen er godkendt i Jobcentret. Du vil få tilsendt en kopi af bevillingen i din digitale postkasse.

Løn på arbejdsplads med overenskomst

På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår (som udgangspunkt) efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob.

Da der kan være områder, der ikke regulerer eller ikke er egnede til at regulere løn og arbejdstid efter de regler, der gælder i den nye fleksjobordning vil overenskomsterne i disse situationer kunne fraviges efter aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver.

Jobcenteret og den overenskomstbærende faglige organisation modtager, efter aftale med borgeren, kopi af aftalen om fleksjob.

Tvister om anvendelsen af overenskomsterne m.v. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling.

 

Løn på arbejdsplads hvor der ikke er overenskomst

På områder, der ikke er dækket af en overenskomst, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem borger og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne dog tage udgangspunkt i overenskomsten på det sammenlignelige område. Arbejdsgiver skal gøres bekendt med, hvilken overenskomst, der er sammenlignelig. Parterne kan fravige den sammenlignelige overenskomsten i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at lønnen afspejler borgerens reelle arbejdsevne.

Når der er indgået en aftale, sendes aftalen til jobcentret.

Er der i aftalen taget udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst får den overenskomstbærende organisation en kopi af aftalen.

Før aftalen kan videregives til den overenskomstbærende faglige organisation skal dette aftales med borgeren, som derfor skal have givet et udtrykkeligt samtykke til, at aftalen kan videregives. Det vil således være op til den enkelte borger at tage beslutning om, hvorvidt han eller hun ønsker at inddrage den overenskomstbærende faglige organisation i sine ansættelsesforhold.

Tvister om borgeren løn- og arbejdsvilkår behandles i det fagretlige system og kan afgøres i Arbejdsretten, når området er dækket af overenskomst, eller hvis der er taget udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, når området ikke er dækket af overenskomst.

Se også byretsdom af 29/5 2019, landsretsdom af 23/3 2023 og Arbejdsrettens dom af 20/4 2023.

 

Pension og ATP

Arbejdsgiveren betaler ordinær løn inkl. pension og ATP-bidrag for det antal arbejdstimer, der er aftalt.

Kommunen indbetaler herudover bidrag til ATP for borgere, der får udbetalt fleksløntilskud

ATP-bidraget består af to bidrag:

  1. Et bidrag på 5 procent af fleksløntilskuddet, dog højst 500 kr. månedligt. Bidrag som afholdes af borgeren som modtager fleksløntilskuddet, og
  2. et bidrag for antallet af timer med tilskud, som udgør 2/3 af årsbidraget. Bidrag afholdes af kommunen.

 

Funktionærer

Udfører en ansat i fleksjob funktionærarbejde, men borgeren ikke omfattet af funktionærloven fordi den pågældende arbejder otte timer eller derunder ugentligt, skal arbejdsgiveren ansætte borgeren på funktionærlignende vilkår.

Blanketter

Icon

Skabelon tilmelding til kurser 25.50 KB 186 downloads

...
Icon

Fleksjobbevis Word udgave 3.52 MB 1191 downloads

...
Icon

Ansøgning om hjælpemidler 52.31 KB 564 downloads

...

Tilbud hos anden aktør

Icon

SocialCraft. 1.86 MB 118 downloads

    ...

Pjecer & guider

Icon

Pjece om Ledighedsydelse 96.15 KB 54 downloads

...
Icon

Pjece om ledighedsydelse 714.16 KB 111 downloads

...
Icon

Fleksydelse 26.74 KB 240 downloads

...
Icon

CV-Information 208.67 KB 115 downloads

...

Information om ledighedsydelse & ledighedsydelse under ferie.

blå

BEMÆRK!

For at kunne skrive og redigere i mange af de dokumenter
man kan hente her på siden. Skal du have Adobe reader  installeret på din pc.

Har du ikke det kan du hente det gratis her